کتاب نامهای تاریخی و قدیمی سرزمین ایران

 %d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_000001

 نوع : pdf

نوع نگارش : فارسی

تعداد صفحات :۶۵

تعدادجلد : ۱

نام های تاریخی وجغرافیایی قدیمی سرزمینهای آریاییها؛پارس؛اریانا؛ایران وخراسان(درمنابع پس از اسلام)

مقدمه

چنانکه درمقالۀ قبلی بنام”بادامه بحثی پیرامون نامهای تاریخی وجغرافیای قدیمی سرزمینهای آریائی ها، پارس، آریانا، ایران و خراسان (در منابع قبل از اسلام)” {۱} وعده شده بود، اکنون با اغتنام از وقت، منابع پس از اسلام (و بخصوص گنجینه بزرگ زبان عربی و پارسی که قدامت حدود ۱۲۰۰ ساله دارند) بررسی گردیده و خدمت دوستان و علاقمندان مسایل سیاسی و تاریخی کشور پیشکش میگردد. امیدوارم گام دیگری باشد بازهم درجهت روشنگری و تکمیل اندیشۀ والای “ما کیستیم واینجا کجاست؟”.

اهداف عمدۀ مقاله قبلی {۱} اثبات مسایل زیرین بود:

* – پیوند های زبانی و سایرعلایم باستان شناسی نشاندهندۀ ارتباطات قبلی اقوام مختلفی اند که روزی با هم و یکجا بوده ولی در اثر مهاجرتها وسایرعوامل ازهم جدا شده و زبان و فرهنگ آنها تغییر نموده است.

* – مردمانی که در اوایل هزارۀ دوم الی اوایل هزارۀ اول ق م از مناطق آسیای میانه وارد فلات ایران وشمال هند شده بودند، خود را در ریگویدا بنام “اریا”، در اویستا بنام “اِییَریا” و در کتیبه ها بنام “ارییا” نامیده اند.

* – واژه های اریا، اِییَریا و ارییا درانگلیسی “آرین” ترجمه شده بودند. اما نازی ها آنرا با طرح “نژاد آرین”، به مفکورۀ نژاد پرستی تبدیل میکنند. واژۀ آرین در فارسی “آریائی” ترجمه شده و درتطابق با نظریات نازیها درآنزمان وارد کشور میشود.

* – واژه های اریا (هندی)، اِییَریا (ایران شرقی یا افغانستان)، ارییا (ایران غربی یا ایران کنونی) و حتی آریانا (یونانی) بیشتر مفهوم زبانی- تباری دارند: یعنی اقوامی که (تقریبا) بیک زبان صحبت میکنند (با لهجه های متفاوت).

* – محل زندگی اریاها درهند “اریا ورته” نامیده شده و نخستین سرزمین مردمان اویستائی بنام “اِییَریانا ویجه” خوانده شده که هر دو بمعنی سرزمین آریائی ها است. واژه های “آریانا”ی یونانیان و “ایران” نیاکان خود مان از همین واژه ها مشتق شده اند.

* – واژۀ “ایران” باراول درکتیبه های اردشیراول، موسس سلسلۀ ساسانی (نیمۀ اول سده سوم) و واژۀ “خراسان” درکتاب شهرستان های ایرانشهردر زمان قباد اول (اواخرسدۀ پنجم) ذکر شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0