ابتدا به اندازه ۴ متر کابل adsl یا همان cat6 یا cat 5 خریداری کنیدبه هر شکلی که دوست دارید و هر ابعادی که خواستید میتواند بپیچید مانند شکل زیر:سر سیم ها را مانند شکل زیر لخت کنید و آنها را مقداری قلع بزنیدچسب برق خریداری کنید یا اینکه از روکش حرارتی مانند شکل زیر استفاده کنید:داخل کابل ۸ سیم با رنگ های مختلف وجود دارد مانند تصاویر زیر آنها را به هم لحیم کنید:دو سر بیرون آمده را با اهم متر مقاومتش را اندازه گیری کنید اگر به اندازه ۲ تا ۴ باشد معمولا نرمال است ولی در غیر این صورت کابل را تعویض کنید