کتاب تاریخ فروش سهام کارخانجات دولتی

Front Cover

به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم ، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب  اهداف برنامه سوم ، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت  بعمل آورد:

الف- رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.

ب- تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها.

ج- حذف واحدها و سازمانهای غیر ضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.

د- رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های  اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی.

ه- عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح  پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به  یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.

بر اساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

۱- امور انرژی.

۲- امور کشاورزی ، دام ، توسعه و عمران روستائی.

۳- امور صنعت و معدن.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0