کتاب هفت پیکر سلیمانی

کتاب هفت پیکر سلیمانی

کتاب هفت پیکر سلیمانی

کتاب هفت پیکر سلیمانی

کتاب هفت پیکر سلیمانی کتابی خطی است و نایاب که شامل ادعیه و طلسمات حضرت سلیمان (ع) بوده که توسط آصف بن برخیا نوشته شده است و توسط شخصی دیگر به زبان فارسی ترجمه شده است.

نوع : pdf 

تعداد صفحات: ۳۱۲

تعداد جلد

فهرست مطالب کتاب:

 • اختتام سیفی
 • ادعیه هایی جهت مهر و محبّت
 • اعتصام آخر سیفی
 • برای دفع و رفع ضرر دشمن و یاری جستن از خداوند
 • برای دنیا و آخرت خصوصا غت در نظر سلاطین و بزرگان این دعا را بخوان
 • برای رفع ضرر دشمن این دعا
 • تسخیر ملک
 • جهت احضار جمیع مرغان
 • جهت ادای دین و قرض بسیار
 • جهت اولاد و زن نازا که بچه دار شود
 • جهت آزاد شدن از زندان
 • جهت باران و برف
 • جهت بلندی مرتبه
 • جهت پیدا شدن گمشده
 • جهت تسخیر مردم
 • جهت تسخیر مطلوب و عاشق کردن طرف
 • جهت تیزی ذهن و قوی شدن و قوت حافظه
 • جهت جمیع کارها و فتح و پیروزی در آنها
 • جهت حجّت و عداوت و بستن خواب هر کسی خواهی
 • جهت حصول حاجات و طلب بزرگی و توانگری این دعا را بخوان
 • جهت حصول عزت نزد خلایق
 • جهت حصول علم
 • جهت حصول مراد و غنا
 • جهت حصول مطلب و فراخی روزی
 • جهت خلاصی از زندان و بند
 • جهت درمان درد دهان و درد دندان
 • جهت دفع بلاها و آفات زمین
 • جهت دیدن پادشاه و برای آمدن حاجات
 • جهت دیدن حضرت رسول (ص) در خواب
 • جهت دیدن مطلوب در خواب
 • جهت رسیدن به معرفت الله
 • جهت رفع و حم و غم و گرفتاری
 • جهت شفای بیمار
 • جهت شفای بیماری و جهت تب و درمان آن
 • جهت طلب حاجت این دعا را خواند و سر به سجده نهد
 • جهت عزّت و عظمت و حرمت در نزد خلایق
 • جهت قتل و نابودی یک شخص کافر
 • جهت گشایش بخت دختران و بخت گشایی
 • جهت گشایش کار و رفع گرفتاری ها
 • جهت وسعت رزق و روزی و کسب روزی حلال
 • حرز یمانی
 • ختم بسیار مهم و مجرّب
 • در بیان خواص حروف تهجّحی الف
 • دعای احتجاب
 • دعای چهل اسم اعظم
 • دعای چهل اسم اعظم خداوند
 • دعای حیدریه
 • دعای سریع الاجابه
 • دعای سیفی صغیر
 • دعای سیفی همراه با سوره فاتحه و آیه الکرسی
 • دعای مغنی
 • دعایی که از اسرار مکنونه است برای مهمات عظیمه
 • دعوت سیفی و شرایط دعوت آن
 • رسیدن به حالات غریب با خواندن الواح و چهل اسم
 • شرح کامل توضیحات و فواید یس مغربی – یاسین مغربی
 • شرح کامل دعای سیفی و خواص آن
 • شرح کامل دعای عکاشه – دعای عکّاشه
 • شرح و خواص و دعای کامل عکّاشه از جابر انصاری علیه الرحمه
 • شرح یس مغربی – شرح یاسین مغربی، همراه با دعای آن
 • طریقه احضار
 • طریقه ختم سوره یس و دعای قبل از شروع خواندن این سوره
 • طریقه ختم و خواص ناد علی ذکر فی کتاب شفاء
 • طریقه رسم مثلث حّی جهت حل هر مشکلی
 • طریقه فیه (دعائیکه آصف، تخت بلقیس را حاظر و حضرت عیس علیه السلام، مرده را زنده می کرد)
 • عدد کلّ آیت الکرسی و خواص آن
 • کشف ارواح
 • مناجات در سجده
 • نجات از غم و اندوه بسیار
 • هرکس این نام را با خود دارد، جمیع خلایق مطیع او شوند
 • هرکس هر صباح در این چهار کلمه نظر کند بر خلایق غالب گردد و مقبول القلوب شود
 • و صدها ادعیه و دعا و طلسمات دیگر …

تعدادی از صفحات کتاب هفت پیکر سلیمانی را میتوانید در زیر مشاهده کنید.

کتاب هفت پیکر سلیمانی کتاب هفت پیکر سلیمانی کتاب هفت پیکر سلیمانی کتاب هفت پیکر سلیمانی کتاب هفت پیکر سلیمانی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0